KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA

TRG SVOBODE 16
2310 SLOVENSKA BISTRICA

Davčna številka: 38720671
Matična številka: 5052939000
TR odprt pri UJP Slovenska Bistrica: SI56 01313-6030374254

Tel.: 02  80 55 100  − izposojevalni pult
Faks: 02  80 55 104
E-pošta: info@knjiznica-slovenskabistrica.si


Direktorica: Patricija Breznikar
Tel.: 02 80 55 103
e-pošta: patricija.breznikar@knjiznica-slovenskabistrica.si

Računovodkinja: Nada Medved
Tel.: 02 80 55 105
e-pošta: nada.medved@knjiznica-slovenskabistrica.si

Tajništvo: Mojca Furman
Tel.: 02 80 55 102
e-pošta: mojca.furman@knjiznica-slovenskabistrica.si

Informacije – oddelek za odrasle:
Tel.: 02  80 55 108

Informacije − Pionirska knjižnica:
Tel.: 02 80 55 106
e-pošta: darja.kolar@knjiznica-slovenskabistrica.si

Nabava in obdelava gradiva:
Tel.: 02 80 55 111
e-pošta: sasa.sega-crnic@knjiznica-slovenskabistrica.si

Domoznanstvo
Tel.: 02 80 55 110
e-pošta: natalija.stegne@knjiznica-slovenskabistrica.si

 

Krajevne knjižnice:

KNJIŽNICA POLJČANE
Dravinjska cesta 26
2319 Poljčane
Tel.: 02 829 01 00

KNJIŽNICA OPLOTNICA
Prešernova cesta 29
2317 Oplotnica
Tel.: 02 84 50 116

KNJIŽNICA PRAGERSKO
Ptujska cesta 32
2331 Pragersko
Tel.: 02 803 91 43

KNJIŽNICA KEBELJ
Kebelj 26/a
2317 Oplotnica
Tel.: 02 845 00 26

KNJIŽNICA TINJE
Veliko Tinje 29
2316 Zg. Ložnica
Tel.: 02 333 30 38

KNJIŽNICA MAKOLE
Makole 42
2321 Makole
Tel.: 02 803 31 10